> > Kontakt

Kiedy trzeba wymienić tarcze i klocki hamulcowe?


Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem zależy od wielu czynników takich jak stan drogi, umiejętności kierowcy czy utrzymywana prędkość i warunki atmosferyczne, jednak wszyscy specjaliści zajmujący się ruchem drogowym są zgodni, że wśród nich szczególnie istotny okaże się stan techniczny pojazdu, a zwłaszcza jego zawieszenia oraz układu hamulcowego. Ponieważ tarcze i klocki hamulcowe są elementami ulegającymi naturalnemu zużyciu, należy je regularnie wymieniać. Zobaczmy jak często.

Dlaczego tarcze i klocki hamulcowe ulegają zużyciu?

Przyczyną zużywania się klocków i tarcz hamulcowych jest sama istota ich działania, która polega na zmianie energii kinetycznej na pracę towarzyszącą ścieraniu się użytych materiałów. Ponieważ tarcze są wykonane ze specjalnych stopów stali, zużywają się wolniej niż powierzchnia klocków, którą tworzą kompozyty generujące możliwie wysokie tarcie oraz odporne na bardzo duże obciążenia termiczne towarzyszące ich pracy.

Jak często należy wymieniać klocki hamulcowe i tarcze?

Żywotność kloców i tarcz hamulcowych może być bardzo różna i zależy od tego, jak intensywnie jest eksploatowany konkretny pojazd. Decyzję o wymianie podejmuje się na podstawie oceny ich zużycia, zwykle przy okazji przeprowadzania serwisu olejowego. Trzeba mieć na uwadza, że decydująca będzie nie tyle liczba przejechanych kilometrów, ile dynamika, z jaką przemieszcza się auto oraz częstotliwość gwałtownego hamowania. W samochodach, które często są zatrzymywane ze znacznych prędkości, klocki mogą wymagać wymiany nawet po 10 tysiącach kilometrów, a przy spokojnej jeździe mogą wytrzymać nawet 50 tysięcy kilometrów. Tarcze zużywają się wolniej i na ogół wystarczają na przynajmniej 50 tysięcy kilometrów. Warto pamiętać, że w tym przypadku wrogiem jest też korozja.

Wróć